Lai apskatītu savu iestājpārbaudījuma rezultātu uz 10.klasi, Tev jāatceras piešķirtais kods. Koda pirmais simbols "9-" kodu tabulā netiek atspoguļots. Meklējot savu kodu un rezultātu, jālieto tikai otrā koda daļa, kas sastāv no 4 zīmēm. Ja koda poga ir pelēka, dati vēl nav pieejami.
Vienkāršākai sava rezultāta atrašanai lieto Meklētāju "Meklēt rezultātu".
Lai apskatītu detalizētu punktu sadalījumu pa uzdevumiem, uzklikšķini uz redzamā koda.

Rezultātu tabulas atšifrējumi:

Valoda - Svešvalodā iegūtais punktu skaits.
M1 kopā – punktu skaits Matemātikā (optimālajā līmenī).
M2 kopā – punktu skaits Matemātikā (augstākajā līmenī).

Informācija atjaunota: 8/19/2022, 9:22:26 AM