Lai apskatītu savu iestājpārbaudījuma rezultātu uz 7.klasi, Tev jāatceras piešķirtais kods. Koda pirmais simbols "6-" kodu tabulā netiek atspoguļots. Meklējot savu kodu un rezultātu, jālieto tikai otrā koda daļa, kas sastāv no 4 zīmēm. Ja koda poga ir pelēka, dati vēl nav pieejami.
Vienkāršākai sava rezultāta atrašanai lieto Meklētāju "Meklēt rezultātu".

Rezultātu tabulas atšifrējumi:

A – kopējais punktu skaits testa daļā.
B1, B2, ... -B15 – aprēķinu uzdevumu daļa.
B - kopējais punktu skaits aprēķinu daļā.
Matemātika – kopējais punktu skaits matemātikā.

Informācija atjaunota: 8/19/2022, 9:22:26 AM